Nadzór budowlany

Zajmujemy się nadzorami w budownictwie, dotyczy to pełnienia funkcji kierownika budowy jak i pełnienia funkcji Inspektora nadzoru.