Przeglądy techniczne

Wykonujemy przeglądy techniczne budynków mieszkalnych oraz przemysłowych: co pół roku (po zimie i przed zimą),roczne, pięcioletnie.